FARRATGEM té com a objectiu principal transferir els coneixements generats per part de la comunitat científica sobre els avantatges que tenen les barreges farratgeres. Aquests avantatges inclouen millores en la productivitat, la qualitat del farratge, i millores mediambientals, disminuint la necessitat de fertilitzants i oferint una major resistència a plagues i males herbes. A més d’un increment en l’eficiència en l’ús de l’aigua, millora de la fertilitat del sòl, mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

En especial, es pretén traslladar aquest coneixement als productors i gestors de l’àmbit agrícola i ramader, per a que aquests puguin promure un canvi cap a sistemes farratgers més diversos i sostenibles.

Avantatges de les barreges farratgeres

Aquest projecte està coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL). Trobareu més informació als següents documents: