Millores de la qualitat farratgera

Les barreges farratgeres, especialment aquelles que contenen barreja de cereal i lleguminosa presenten millores en la qualitat farratgera, incrementant la quantitat de proteïna (Sturludóttir et al., 2013; Suter et al., 2015). De fet, la presència de lleguminoses incrementa el contingut de nitrogen totes les espècies presents en la barreja.

Per exemple, en un experiment portat a terme a Gósol, es va observar com la presència de lleguminoses feia incrementar el contingut de nitrogen en els cereals presentes a la barreja, fins a un contingut màxim de lleguminoses entorn al 50%, a partir del qual el contingut de nitrogen s’estabilitzà.

Contingut de nitrogen (N) en cereal en funció de la proporció de lleguminoses en barreja. Adaptat de (Kirwan et al., 2016), camp experimental Gósol.

Aquesta premissa és interessant, ja que implica un compromís entre la qualitat del farratge i la productivitat. En general un percentatge de lleguminoses entorn al 50% o menor reporta clars beneficis, però caldrà valorar en cada cas les proporcions òptimes per maximitzar el rendiment del farratge.