Millores de la fertilitat del sòl

Les barreges farratgeres i en especial aquelles que contenen lleguminoses, han demostrat millorar la fertilitat del sòl a diferents nivells. D’una banda aquestes poden incrementar el contingut de carboni i nitrogen al sòl. Avantatge especialment rellevant per mitigar el canvi climàtic i reduir la dependència de fertilitzants. Per exemple, un estudi portat a terme en diverses pastures de Catalunya i Aragó, incloent-hi des de pastures de clima àrid fins a prats sub-alpins del Pirineu, va demostrar que la barreja de diverses espècies afavoria el contingut de nitrogen al sòl (Debouk, 2017).

Contingut de nitrogen al sòl en funció de la proporció de lleguminoses, forbies i cereals, pastures del Pirineu. Adaptat de Debouk et al 2017.

D’altra banda la diversitat d’espècies també incrementa l’activitat i la diversitat microbiana. Tal com va demostrar el mencionat estudi (Debouk, 2017), les barreges també van afavorir l’activitat microbiana (A) i enzimàtica del sòl (fosfatasa, B), donant com a resultat d’un sòl més fèrtil.

(A) Biomassa microbiana-nitrogen i, (B) fosfatasa al sòl en funció de la proporció de lleguminoses, forbies i cereals, pastures del Pirineu. Adaptat de Debouk et al 2017.